Wyoblane elementy z aluminium

Aluminium ma dużą podatność na obróbkę plastyczną, drykowane wyroby z aluminum są lekkie i mają dużą odporność na korozję.